top of page
  • מערכת פיס אוף בין

אנחנו לא יודעים מה אנחנו אוכלים

Updated: Oct 26, 2020

למזון שאנו אוכלים מוסיפות חברות ייצור המזון המתועש, תוספי מזון מסוגים שונים. ברשימת הרכיבים שבגב כל אריזה תוכלו למצוא חומרים משמרים, חומרי טעם, צבע וריח, תוספים משפרי מרקם, משפרי טעם, חומרים מייצבים, מקציפים או מונעי הקצפה, חומרים מתחלבים, ממתיקים מלאכותיים ועוד חומרים רבים שתפקידם אחד, להתאים את המזון שאנו צורכים ליכולות הטכנולוגיות ולציפיות הרווח שיש למפעל מהמוצר.

"אבל כתוב שהמוצר עשוי מחומרים טבעיים..."

נכון, ישנים אלפי חומרים נוספים, כולם חומרים המוספים למזון בשלב הייצור, שמקורם בטבע. החומרים אכן יוצרו ממקור טבעי אך בתהליך הייצור איבדו את מרבית הערכים התזונתיים שמקורם בטבע, אם לא את כולם. בין אם מדובר ב"צבעי מאכל טבעיים" או חומרי טעם וריח טבעיים, החומרים הללו איבדו כל ערך משמעותי שעוד היה להם ולכן הם מזיקים לגוף האדם שאינו מורגל לצרוך חומרים סינתטיים.


כיצד ניזהר מצריכת חומרים מלאכותיים?

למרות אורח החיים המודרני המאופיין בשעות פנאי מועטות יחסית, מתרחבת המגמה לשוב לבישול ביתי, נטול חומרים מלאכותיים. כל שנדרש מאיתנו הוא צמצום צריכת מזון מתועש, שימוש ברכיבים פשוטים ככל שניתן (תבלינים וירק במקום אבקת מרק למשל), והקפדה על צריכת מזון המצהיר על היותו נקי מחומרים מלאכותיים.


14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page